Over The Fence

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn có quá nhiều loài động vật trong lòng đất và một số người ngoài hành tinh đang chờ đợi một cách lo lắng để bắt cóc chúng. Đó là lý do tại sao bạn phải lấy chúng, nhưng theo thứ tự. Cụ thể theo nhóm từ ba người trở lên. Cố gắng lấy một số ít, những người là một phần của một nhóm với các stragglers để vào cuối ngày bút là trống rỗng và người ngoài hành tinh phải giải quyết cho không có gì.