Ouch Finger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một điểm ở giữa một biển nguy hiểm. lưỡi cắt đang tiếp tục di chuyển xuống mà không dừng lại. Bạn phải né tránh tất cả chúng và vượt qua giữa lưỡi để thu thập tối đa của các ngôi sao ngăn cản bạn làm nhuyễn.