Kogama : Ostry

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

trò chơi khác nhau cho các vũ trụ khác nhau, với những thách thức khác nhau. Nhảy, chạy và xếp hình khối để tạo ra, tất cả với sự đảm bảo mang lại niềm vui tuyệt vời quỹ multiplayer 3D và hiệu ứng.