Orange Ranch

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bán cam trên trang trại của bạn, kiếm tiền và phát triển hơn cam, trước khi bạn có để thu thập chúng. Và nó sẽ không dễ dàng, bởi vì cam được bảo vệ bởi một số ít các bong bóng đầy màu sắc bạn có để làm cho họ biến mất bằng cách bắn bong bóng khác của màu sắc và tình trạng tương tự.