Online Shopping Winter Coat

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cô gái này đang thất vọng với quần áo mùa đông của mình. Ông nói đó là nhàm chán. Vì vậy, bạn đã quyết định để mua sắm trực tuyến và làm mới toàn bộ tủ quần áo của bạn cho mùa lạnh. Khi nhận được, bạn sẽ cần phải áp dụng một số thay đổi và cải tiến, và nó đã được biết rằng những điều này mà không cần chạm mua đôi khi không phải là rất đáng tin cậy.