Onet Connect Christmas

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bảng tuyệt vời này đầy đủ các biểu tượng, bạn phải tìm những người làm trận đấu tốt và tham gia cùng họ. Vâng, bạn phải đảm bảo rằng không có trở ngại là xung quanh hoặc kết nối sẽ là không thể. Trận đấu càng trở nên vui vẻ và thú vị khi bạn khám phá ra rằng theo chủ đề di chuyển theo ngày lễ Giáng sinh.