One Trick Mage

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các nhà ảo thuật của trò chơi này nhảy và chạy rất tốt, nhưng khi nói đến phép thuật, anh ta chỉ có thể làm điều đó một lần. Vì lý do đó, với ý định cứu một số tù nhân trong ngục tối, bạn sẽ phải kết hợp tất cả những lần đầu tiên đó để hoàn thành nhiệm vụ của mình và thoát khỏi cuộc sống.