One Piece Vs Naruto 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo nhóm nhỏ của ba nhân vật huyền bí Anime và làm cho đáp ứng khổng lồ trong cận chiến xen kẽ và lợi dụng quyền hạn của mình.