One Button One Finger

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của bạn là nhấn nút màu đỏ. Nhưng nó sẽ không đơn giản như nó có vẻ. Trong trường hợp này, bạn nên tiến hành bằng cách ném ngón tay của bạn như thể nó là một vũ khí ném và nhắm tốt để nó chạm nút mặc dù nhiều khó khăn bạn sẽ gặp phải.