Om Nom Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Om Nom hoàn thành nhiệm vụ để nhận giải thưởng. Thu thập tất cả các đồng tiền bạn có thể trong mỗi màn chơi để tránh nguy hiểm, nhảy chướng ngại vật và sử dụng xe tay ga, thuốc phóng hoặc bất cứ thứ gì bạn tìm thấy trên đường để đạt được nó.