Om Nom Connect Classic

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp Om Nom tập hợp bạn bè của mình và chia sẻ những viên kẹo ngon của anh ấy với họ. Để đạt được điều này, bạn phải ghép những con quái vật hoặc kẹo giống nhau để khiến chúng biến mất khỏi bàn cờ. Nhưng quái vật và kẹo đang chặn nhau để được ghép nối, vì vậy bạn phải cảnh giác và tìm đúng thứ tự và đường đi để kết hợp chúng.