Olivia's Potion Shop

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Phù thủy Olivia mở cửa hàng ma thuật potions. Trước tiên, bạn phải đầu tư tiền vào việc mua nguyên liệu để tạo ra một lọ thuốc. Hãy bán nó và, với lợi nhuận, mua thêm nguyên liệu để tạo ra nhiều potions hơn, và xem cách doanh nghiệp phát triển mạnh không thể ngăn cản được.