Olivia Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Olivia đi đến thợ làm tóc sẵn sàng để định hình tóc của họ để cung cấp một cái nhìn hoàn toàn khác nhau. Sau đó, bạn có thể thay đổi trang điểm và quần áo của bạn cho các liên lạc hoàn thiện.