Offroader V5

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các "offroad" loạt đã đạt được tình trạng nhờ huyền thoại đến sự tự do và khả năng chơi nó cung cấp. Trong trò chơi này, như trong trước đó, bạn có một cơ hội để lái xe vòng quanh sân khấu mà bạn chọn và làm những gì đẹp lòng bạn ... chạy, trượt, sốc và thậm chí đứng nhìn vào cảnh quan ảo. pacogames