Office Strike 2

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong văn phòng này đình công không được giải quyết bằng cách nói hoặc chứng minh. Ở đây điều gì sẽ đến là chọn một khía cạnh, một vũ khí và dispongas để bắn người khác như bạn cuộc hành trình qua các hành lang văn phòng, bạn giấu trong phòng của máy photocopy hoặc bạn dừng lại để làm cho nó một mạnh cà phê pacogames