Odyssey From Earth To Space

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức phiên bản không gian này của các cổ điển "Bomberman", nơi bom ở những nơi chiến lược để loại bỏ những người ngoài hành tinh mà bạn tìm thấy trên mỗi hành tinh.