Octum

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Những lăng kính màu sắc này được bảo vệ khỏi mưa liên tục của vòng tròn bởi một hình bát giác. Cố gắng ngăn chặn chúng với các cạnh của hình bát giác được hình thành bởi các tia. Tránh tông màu tối. Và nếu có thể, phù hợp với màu sắc bởi vì theo cách này, điểm số sẽ cao hơn.