Octagor

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Cho thấy bạn khéo léo như thế nào khi đưa bóng đến cổng thoát theo số sân bạn có trên mỗi cấp độ. Nhưng trước khi rời đi, bạn phải có được tất cả các ngôi sao để mở nó.