Ocean Baby Injured

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Các Moana nhỏ muốn bắt một số dừa và đã giảm từ cây, trong đó đã đem lại cho ông nhiều gãy xương và bệnh. Ông đóng vai trò như bác sĩ và chữa lành của mình để ngăn chặn sự đau khổ và một lần nữa trở thành cô gái hạnh phúc đã luôn.