NY Fashionista Real Makeover

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

nhân vật chính của chúng tôi tới New York đã sẵn sàng để quét. Anh ta biết rằng có sự cạnh tranh rất khó khăn, vì vậy đi đến một spa trải qua một cuộc điều trị đầy đủ mà làm tròn chọn trang điểm tốt nhất, phong cách và nổi bật vượt trội của tủ quần áo. Chỉ bằng cách này nó sẽ trở thành nữ hoàng của thời trang ở New York.