Nuwpy's Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thưởng thức trò chơi nền tảng cổ điển và gây nghiện, nơi bạn có để nhảy, thu thập tiền xu và đè bẹp kẻ thù của bạn để có được một mảnh ở cuối mỗi giai đoạn.