Numbers and Vowels

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Với trò chơi vui nhộn đầy màu sắc này, bạn có thể khám phá tất cả những bí mật về số và chữ. Nhận biết các số liệu đếm trên ngón tay hoặc các đối tượng có chữ cái chính là nguyên âm. Tham gia với nhau và tận hưởng trong khi bạn học.