Quảng cáo
Đặt trò chơi này vào trang web của bạn
Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...

Sự miêu tả

Frozen Anna gặp mười sáu và muốn ăn mừng với một bữa tiệc tuyệt vời. Tất cả bạn cần làm bây giờ là để chọn một trang phục đẹp cho sự kiện này. Nhưng đặt rằng thay vì một mà ba.