Now and Then Anna Sweet Sixteen

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Frozen Anna gặp mười sáu và muốn ăn mừng với một bữa tiệc tuyệt vời. Tất cả bạn cần làm bây giờ là để chọn một trang phục đẹp cho sự kiện này. Nhưng đặt rằng thay vì một mà ba.