Nonogram.Frvr

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Kiểm tra điện não của bạn bằng cách chọn các hộp đánh số đúng là có xung quanh hội đồng quản trị và giải quyết các câu đố thú vị này.