Non Stop Spinner

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nếu bạn muốn quay một Xổ Spinner, với trò chơi này, bạn sẽ được thưởng thức. Càng tốc độ bạn tiếp cận nhiều Spinners có lúc xử lý của bạn. Họ nhân như thỏ và tất cả họ đều muốn điều tương tự, đi vòng quanh và vòng.