Noelle Real Haircuts

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Noelle cần thay đổi diện mạo với sự khẩn cấp. Cô gái đã thú nhận rằng cô đang trông cậy vào bạn để cắt, chải và buộc mái tóc của cô như bạn thấy phù hợp, và sau đó cung cấp cho cô ấy những kết thúc hoàn thiện với một chút trang điểm và một số hương vị trong việc lựa chọn trang phục của cô. Chắc chắn bạn làm điều đó một cách tuyệt vời.