Nodes

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Mục đích là để chạm vào tất cả các quả bóng màu xanh với laser, click vào vòng tròn màu đỏ và kéo nó vào nơi mà bạn thấy phù hợp. Các màn hình đầu tiên là dễ dàng, nhưng như bạn trước nó được khéo léo.