No One Has To Die

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Đã có một đám cháy trong tòa nhà và bạn phải cứu một loạt nhân vật. Nhưng để có được nó, bạn sẽ không phải chạy hay nhảy, hoàn toàn ngược lại bạn sẽ phải sử dụng khả năng làm việc của mình. Thảo luận Nói chuyện với từng người trong số họ, sử dụng logic và năng lực tinh thần, nhận thông tin từ mọi người và có được sự sống sót của họ. Và của bạn.