Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Chào mừng bạn đến trận chiến này không khí bùng nổ của máy bay chiến đấu. Chọn một lái xe và rượt đuổi, bắn và bắn hạ tất cả các kẻ thù của bạn có cánh. Với cảm xúc rất cung cấp cho các tùy chọn nhiều.