No Dots

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong bảng điều khiển chân không này, bạn sẽ phải đi bằng cách đặt các nhóm khác nhau của dấu chấm màu sắc khác nhau. Ý tưởng là để đặt chúng sao cho phù hợp với màu sắc và biến mất. Khi bạn nhìn thấy trang web miễn phí cung cấp ngắn trong bảng điều khiển, bạn có nghĩa là bạn đang đi sai đường.