Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Ben 10 người nước ngoài trở thành mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn từ danh mục của mình để đương đầu và đánh bại các Cocktopus đáng sợ!. Trốn tránh và sử dụng xúc tu của nó khi bị mắc cạn trên gỗ để cung cấp cho một chuỗi dài của cú đấm.