No Arm Done

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ben 10 người nước ngoài trở thành mạnh mẽ hơn và mạnh mẽ hơn từ danh mục của mình để đương đầu và đánh bại các Cocktopus đáng sợ!. Trốn tránh và sử dụng xúc tu của nó khi bị mắc cạn trên gỗ để cung cấp cho một chuỗi dài của cú đấm.