Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của ninja mèo này là để tích lũy tối đa của đồng tiền dựa nhảy vào không khí, trong khi các chiến binh ninja ác chỉ đánh chúng với cái đầu của mình. Nó chưa tinh chế, nhưng nó hoạt động.