Ninja Boy

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nhiệm vụ của Ninja trẻ này là để tích lũy những viên đá quý dựa tối đa có thể nhảy trong không khí. Nhưng điều đó là không đủ, đồng thời bạn phải tiêu diệt các ogres ác chờ đợi để bạn có thể làm hỏng bữa tiệc.