Ninja Boing

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Chức năng của ninja này là tự đẩy mình bằng chân lò xo đến bài tiếp theo. Từ cái này sang cái khác, và do đó dần dần tiến về phía trước. Nhưng tất nhiên, nó sẽ không phải là một nhiệm vụ dễ dàng, ít hơn nhiều, vì bạn sẽ phải tính toán khoảng cách và lực nhảy để đáp xuống gỗ chứ không phải trong nước.