Ninja Bear

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Giúp "Ninja Bear" và "Purple Teddy" để hoàn thành 44 cấp độ loại bỏ tất cả quái vật bằng cách sử dụng các loại vũ khí khác nhau mà bạn có trên mỗi màn hình. Chúc may mắn.