Shinobi Run

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Ninja nhỏ nhưng mạnh mẽ này phải trải qua nhiều cấu trúc để thu thập tất cả các đồng tiền vàng mà anh ta tìm thấy. Theo những thay đổi trên đường, bạn sẽ phải thay thế sàn bằng mái và trần bằng sàn. Tất cả điều này là tốc độ của cuộc đua tăng lên và mọi thứ trở nên thú vị hơn.