Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Quay trở lại các ninja yêu thích của tất cả và cuộc phiêu lưu mới của mình, mặc dù dữ dội hơn, vẫn đúng với phong cách thông thường của mình: Chạy và nhảy qua hành lang dài đầy sườn, dính vào tường để tránh chướng ngại vật và ninja ác. Và ở giữa, lấy càng nhiều tiền vàng càng tốt.