Nine Men's Morris

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có chín ô mà bạn phải tạo thành một hàng hoặc một cột ba. Mỗi khi bạn nhận được nó, bạn có thể loại bỏ một phần của đối thủ của mình, trong khi cả hai đều ngăn người kia tạo ra bộ ba mong muốn. Người nào rời khỏi đối thủ bằng hai con chip và không di chuyển sẽ thắng. Bạn có thể chơi với máy hoặc chống lại người khác.