Nina Surfer Girl

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Nina muốn dành những ngày cuối cùng của mùa hè lướt nhưng không có trong bất kỳ cách nào. Trước tiên hãy chọn, thiết kế và vẽ một bảng. Khi bầu, sau đây là một làn da rửa, trang điểm, tóc và, tất nhiên, chiếc váy phù hợp cho hoạt động hàng đầu như vậy.