Nightpoint.io

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi nhiều người này, bạn phải đối mặt với hai thách thức trong một thế giới ngày tận tối. Một đám phụ của undead đói mà thịt của bạn làm bằng pixel sẽ được raffled. Và thứ hai, con người khác trang bị vũ khí mạnh mẽ và phá hoại. Nếu bạn sống sót tất cả điều này, bạn sẽ có xứng đáng với một tượng đài.