Night Watchmen Stories Zombie Hospital

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn là một người canh gác ban đêm với một nhiệm vụ khó khăn, để bảo vệ các cài đặt của một bệnh viện bẩn chỉ trong đêm mà các zombie đã rời khỏi ngôi mộ của họ. Tìm vũ khí, giải quyết các câu đố, tiêu diệt undead và sợ hãi, rất sợ hãi.