Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Đi bộ trên đường phố của thị trấn này châu Âu tìm kiếm nhiều sinh vật địa ngục. Bạn tìm thấy undead và ma quỷ. Và bạn sẽ phải tiêu diệt một số cụ thể, cũng như một kho vũ khí lớn của vũ khí và đạn dược. Bạn sẽ cảm thấy ớn lạnh như adrenaline chảy không ngừng. pacogames