Next Supermodel Stars

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong trò chơi này, bạn có thể trở thành người giám hộ của một mô hình triển vọng. Trước khi họ đi dạo xuống sàn catwalk, bạn sẽ phải vượt qua một số yêu cầu như chọn quần áo phù hợp, tránh những thực phẩm không lành mạnh và học cách tha thứ cho cuộc thi. Một khi bạn đã học được tất cả những hướng dẫn này, bước tiếp theo sẽ là di chuyển từ mô hình để siêu mẫu.