New World Empires

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tạo một đế chế vĩ đại trong thế giới xâm lược các nước khác từ những người dùng khác. Bạn có lính xâm lược bằng tàu biển, đại bác và những người khác để chống lại quân đội khác.