New Super Mario Bros

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Một cuộc phiêu lưu mới mới bạn của chúng ta Mario. Bạn biết đấy, thu thập càng nhiều tiền như bạn có thể, nhảy vào những kẻ xấu để tiêu diệt chúng và khó nắm bắt như bạn có thể để cây ăn thịt.