New Season Look Keep Or Toss

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bella nhu cầu giúp đỡ của bạn để sắp xếp những bộ quần áo mùa hè tủ quần áo mùa thu loại bỏ. Sau đó, bạn có thể chọn những kiểu bạn thích với những bộ quần áo mà bạn còn lại.