Nesquik Adventure

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Thỏ Nesquik đang khát và cần uống một ly nước ca cao yêu thích của mình. Giúp anh ta vượt qua các kịch bản khác nhau, trong đó anh ta sẽ phải bỏ lại những chướng ngại vật khác nhau cho đến khi anh ta đến đó, nơi mật hoa ngọt ngào tên là Nesquik đang chờ anh ta.