Đang tải trò chơi...
Cảm ơn cho xem quảng cáo! Bạn giúp chúng ta giữ các trò chơi miễn phí ...
Làm thế nào để chơi

Sự miêu tả

Tìm bản sao của phần được minh họa và làm cho chúng biến mất cho đến khi bảng trống. Các quy tắc là Mahjong cổ điển, nhưng không phải là sự xuất hiện của nó. Ba kích thước và neon đầy màu sắc mang lại cho nó một cái gì đó đặc biệt mà làm cho nó thậm chí còn vui vẻ hơn.