Neonjong 3D

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Tìm bản sao của phần được minh họa và làm cho chúng biến mất cho đến khi bảng trống. Các quy tắc là Mahjong cổ điển, nhưng không phải là sự xuất hiện của nó. Ba kích thước và neon đầy màu sắc mang lại cho nó một cái gì đó đặc biệt mà làm cho nó thậm chí còn vui vẻ hơn.