Neon Glow

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Bạn phi công một con tàu mà phải đi ăn quả bóng năng lượng sáng trong khi tiến lên unstoppably. Nhưng trước khi chọn chúng, bạn sẽ phải tiêu diệt các lĩnh vực lực mà giữ chúng.