Neon Dunk

Đang tải trò chơi...

Sự miêu tả

Trong một kịch bản cấu tạo hoàn toàn neon, bạn điều khiển một bóng rổ rơi trong chân không. Bạn nên chắc chắn rằng trong hậu duệ của nó, vượt qua tất cả những gì là vòng sáng, arramble với các ngôi sao và không đạt các bức tường. Càng layup sạch hơn, càng có nhiều điểm.